Links:

Over hechtingsstoornis:

Basic Attachment Syndroom (BAS): www.sensibas.com

P.E.T.A.L.E.S. Parents d’Enfants présentant des Troubles de l’Attachement. Ligue d’Entreaide et de Soutien: www.petales.org

Foetaal Alcohol Syndroom (FAS): www.fasvlaanderen.be

Adoptie:

Vereniging voor Kind en Adoptiegezin (V.A.G.): www.adoptievlaanderen.be

Steunpunt  Adoptie vzw: www.steunpuntadoptie.be

Adoptiedienst Gewenst Kind (binnenlandse adopties). Vereniging voor adoptiekinderen, adoptieouders en geboorteouders. Hier vind je ook links naar andere (adoptie)diensten terug: www.gewenstkind.be

(Ouder)contactgroepen en chatrooms:

Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie (Loga): www.logadoptie.nl

Stichting voor Hechtingsstoornissen De Knoop: www.deknoop.org

Vlaamse vereniging van ouders van couveusekinderen: www.vvoc.be

ROPPOV. Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen. Voor ouders van jongeren die begeleid worden in de bijzondere jeugdbijstand en voor professionelen in die sector: www.roppov.be

Het Lichtpunt. Chatrooms waar je kan chatten over o.a. depressie, borderline, persoonlijkheidsstoornissen, anorexia, enz.: www.het-lichtpunt.be

Zit Stil. Site voor ouders van kinderen en jongeren met aandachtsstoornissen, impulsief en overbeweeglijk gedrag, zoals ADHD: www.zitstil.be

Te Awa. Contactgroep voor volwassen geadopteerden. Er wordt elke derde zaterdag van de maand een bijeenkomst georganiseerd waarop geadopteerden die dat wensen, andere geadopteerden kunnen ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomsten vinden gemodereerde gesprekken over adoptiegerelateerde onderwerpen plaats. Meer info op te.awa@hotmail.com of op de facebookpagina (Te Awa – geadopteerden pagina)

Hulpverenigingen:

Vzw Sporen: www.sporen.be

Themawebsite « opgroeien in veiligheid » van vzw Sporen: www.opgroeieninveiligheid.be

Vlaams Fonds voor personen met een Handicap (VAPH): www.vlafo.be

De onderstroom. Centrum voor vorming, training, supervisie en psychotherapie: www.deonderstroom.be

Ombudsdienst van de Vlaamse Gemeenschap: www.vlaamseombudsdienst.be

Kinderrechtencommissariaat: www.kinderrechtencommissariaat.be

Opvoedingswinkels: www.opvoedingswinkel.be

Algemene informatie vindt u op de volgende sites:

De gezinnen. Portaal ten dienste van het gezin: www.degezinnen.be

Startpagina Belgische hulporganisaties: www.hulporganisaties.be