Voor hulpverleners

Er is vandaag de dag al heel wat meer informatie over reactieve hechtingsstoornis (RAD) te verkrijgen dan pakweg 20 jaar geleden. Ook in de opleidingen komen symptomen en eventuele behandelingen aan bod. In die zin is één van de oorspronkelijke doelstellingen van « Wat Nu? », namelijk het wetenschappelijk onderzoek naar RAD bevorderen en de hulpverlening stimuleren, al voor een groot stuk gerealiseerd.

Toch blijft de nood bestaan om deze problematiek beter te begrijpen en te leren hoe er mee om te gaan. De jongeren die als gevolg van hun RAD een beroep (moeten) doen op de hulpverlening stijgt immers dag na dag, ondermeer als gevolg van het toenemende aantal vechtscheidingen. De ervaringen van ouders van een kind met RAD zijn daarbij een waardevolle bron van kennis. Professionele hulpverleners doen beroep op deze ervaringsdeskundigheid om aan de hulpvraag van ouders tegemoet te komen en zo trachten te voorkomen dat sommige jongeren in de criminaliteit belanden.

Concreet wil « Wat Nu? » haar ervaringen delen en informatie verspreiden, zowel onder hulpverleners als onder een breder publiek, teneinde meer begrip te krijgen voor de kinderen, hun broers en zussen en hun ouders.

Daarom willen we op geregelde basis lezingen en studiedagen organiseren en bieden we literatuur aan via de uitleendienst van onze bibliotheek.

Wij engageren ons ook om te spreken op studiedagen van andere organisaties, voor studenten, leerkrachten, enz.

Mocht u een beroep willen doen op ons voor een lezing, aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze gegevens vindt u terug op de pagina « contact en lidmaatschap ».